Tunnuslukuja

Allaolevassa taulukossa on valittujen yritysten tunnuslukuja. Voit järjestää taulukon klikkaamalla sarakkeen otsikkoa. Yrityksen lisätieto-osa (liikevaihto-oletus, käänteinen arvonmääritys ja tulostuottolaskelma) aukeaa uuteen välilehteen, kun klikkaat yrityksen nimeä vasemmanpuoleisimmassa sarakkeessa

Taulukon sarakkeita: Yritys ~linkki tulostuottolaskelmaan, Kurssi ~laskelmissa käytetty pörssikurssi, m-arvo ~markkina-arvo, Tavoite ~erillisestä kassavirtapohjaisesta arvonmäärityksestä laskettu tavoitekurssi, Nousuvara (%), EPS ~osakekohtainen tulos (2020 ennuste/toteuma. Huom. tämä on eri arvo kuin allaolevassa käänteisessä arvonmäärityksessä tuotettu arvo), E/P ~tuotto% (2020 ennuste/toteuma), PE ~P/E tuoton käänteisluku (2020 ennuste/toteuma), Osinko ~vuonna 2021 maksettava/maksettu osinko, Osinko21 ~vuonna 2022 maksettava osinko, Osingot saattavat olla ennusteita, ehdotuksia tai toteutuneita. Osinko% ~vuonna 2021 maksettava osinko suhteessa kurssiin, Gearing% ~nettovelkaisuusaste, Nyman%: korolliset nettovelat suhteessa markkina-arvoon (2 edellistä ei lasketa Financials sektorin yrityksille), Myynti(€)/EBITDA(%)/EBIT(%)/Netto(%)/CAPEX (%) ~ennuste/toteuma 2020, %-prosenttia liikevaihdosta,Capex ~kassavirtalaskelmassa vähennettävien investointien määrä (2020 ennuste), OPO ~oma pääoma (m€). Taulukko on luotu 2021-01-23T12:33:59+02:00    Käyttöehdot    Lataa CSV

Osakkeiden lisätietoja

Admicom

(286, ADMCM, FI4000251830, Technology, First North)

Admicom: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Admicom: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Admicom: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 105.33€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=6.189€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q4. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 21q1, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.454€.

Admicom: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.159€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.636€, joka kurssiin 105.33€ suhteutettuna E/P% = 0.6% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 165.6).

Alkuun


Ahlstrom-Munksjo

(77, AM1, FI4000048418, Basic Resources, Large cap)

Ahlstrom-Munksjo: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Ahlstrom-Munksjo: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Ahlstrom-Munksjo: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 17.99€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.034€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.117€.

Ahlstrom-Munksjo: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.104€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.415€, joka kurssiin 17.99€ suhteutettuna E/P% = 2.3% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 43.3).

Alkuun


Aktia Bank Abp

(117, AKTIA, FI4000058870, Banks, Mid cap)

Aktia Bank Abp: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Aktia Bank Abp: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Aktia Bank Abp: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 9.66€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.499€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.174€.

Aktia Bank Abp: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.187€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.747€, joka kurssiin 9.66€ suhteutettuna E/P% = 7.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 12.9).

Alkuun


Alandsbanken

(336, ALBAV, FI0009000103, Banks, Mid cap)

Alandsbanken: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Alandsbanken: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Alandsbanken: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 23.14€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.165€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.477€.

Alandsbanken: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.462€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.848€, joka kurssiin 23.14€ suhteutettuna E/P% = 8.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 12.5).

Alkuun


Alma Media

(30, ALMA, FI0009013114, Media, Mid cap)

Alma Media: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Alma Media: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Alma Media: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 9.44€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.512€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.121€.

Alma Media: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.140€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.558€, joka kurssiin 9.44€ suhteutettuna E/P% = 5.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 16.9).

Alkuun


Altia

(2522, ALTIA, FI4000292438, Food, Beverage and Tobacco, Mid cap)

Altia: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Altia: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Altia: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 10.91€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.605€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.115€.

Altia: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.100€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.398€, joka kurssiin 10.91€ suhteutettuna E/P% = 3.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 27.4).

Alkuun


Aspo

(2, ASPO, FI0009008072, Basic Resources, Mid cap)

Aspo: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Aspo: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Aspo: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 8.66€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.484€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.084€.

Aspo: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.111€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.446€, joka kurssiin 8.66€ suhteutettuna E/P% = 5.1% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 19.4).

Alkuun


Basware

(87, BAS1V, FI0009008403, Technology, Mid cap)

Basware: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Basware: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Basware: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 41.80€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=2.564€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on -0.046€.

Basware: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.253€.
Tämä vastaa vuositasolla -1.012€, joka kurssiin 41.80€ suhteutettuna E/P% = -2.4%.

Alkuun


Bilot

(307, BILOT, FI4000414800, Technology, First North)

Bilot: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Bilot: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 9.78€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.569€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.047€.

Bilot: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.055€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.221€, joka kurssiin 9.78€ suhteutettuna E/P% = 2.3% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 44.2).

Alkuun


Bittium

(130, BITTI, FI0009007264, Technology, Mid cap)

Bittium: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Bittium: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Bittium: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 7.04€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.388€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.078€.

Bittium: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.021€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.084€, joka kurssiin 7.04€ suhteutettuna E/P% = 1.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 83.7).

Alkuun


CapMan

(62, CAPMAN, FI0009009377, Financial Services, Mid cap)

CapMan: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

CapMan: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
CapMan: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 2.46€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.138€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.022€.

CapMan: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.022€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.087€, joka kurssiin 2.46€ suhteutettuna E/P% = 3.5% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 28.3).

Alkuun


Cargotec

(17, CGCBV, FI0009013429, Industrial Goods and Services, Large cap)

Cargotec: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Cargotec: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Cargotec: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 36.64€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=2.116€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.218€.

Cargotec: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.411€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.644€, joka kurssiin 36.64€ suhteutettuna E/P% = 4.5% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 22.3).

Alkuun


Caverion

(28, CAV1V, FI4000062781, Industrial Goods and Services, Mid cap)

Caverion: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Caverion: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Caverion: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 6.11€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.340€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.063€.

Caverion: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.022€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.086€, joka kurssiin 6.11€ suhteutettuna E/P% = 1.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 70.8).

Alkuun


Citycon

(42, CTY1S, FI4000369947, Real Estate, Large cap)

Citycon: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Citycon: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Citycon: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 7.97€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.477€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.015€.

Citycon: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.072€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.290€, joka kurssiin 7.97€ suhteutettuna E/P% = 3.6% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 27.5).

Alkuun


Detection Technology

(127, DETEC, FI4000115464, Industrial Goods and Services, First North)

Detection Technology: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Detection Technology: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Detection Technology: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 26.10€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.512€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.148€.

Detection Technology: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.179€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.716€, joka kurssiin 26.10€ suhteutettuna E/P% = 2.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 36.5).

Alkuun


Digia

(115, DIGIA, FI0009007983, Technology, Small cap)

Digia: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Digia: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Digia: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 7.50€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.414€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.083€.

Digia: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.082€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.330€, joka kurssiin 7.50€ suhteutettuna E/P% = 4.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 22.8).

Alkuun


Eezy

(3038, EEZY, FI4000322326, Industrial Goods and Services, Small cap)

Eezy: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Eezy: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 5.83€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.327€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.053€.

Eezy: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.056€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.225€, joka kurssiin 5.83€ suhteutettuna E/P% = 3.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 25.9).

Alkuun


Elisa

(22, ELISA, FI0009007884, Telecommunications, Large cap)

Elisa: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Elisa: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Elisa: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 47.06€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=2.604€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.508€.

Elisa: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.472€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.889€, joka kurssiin 47.06€ suhteutettuna E/P% = 4.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 24.9).

Alkuun


Enento Group

(161, ENENTO, FI4000123195, Financial Services, Mid cap)

Enento Group: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Enento Group: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Enento Group: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 33.63€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.914€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.257€.

Enento Group: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.225€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.900€, joka kurssiin 33.63€ suhteutettuna E/P% = 2.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 37.4).

Alkuun


eQ Oyj

(68, EQV1V, FI0009009617, Financial Services, Mid cap)

eQ Oyj: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

eQ Oyj: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
eQ Oyj: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 17.95€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.974€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.231€.

eQ Oyj: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.123€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.493€, joka kurssiin 17.95€ suhteutettuna E/P% = 2.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 36.4).

Alkuun


Etteplan

(23, ETTE, FI0009008650, Industrial Goods and Services, Mid cap)

Etteplan: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Etteplan: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Etteplan: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 15.43€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.854€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.166€.

Etteplan: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.168€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.673€, joka kurssiin 15.43€ suhteutettuna E/P% = 4.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 22.9).

Alkuun


Exel Composites

(37, EXL1V, FI0009007306, Industrial Goods and Services, Small cap)

Exel Composites: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Exel Composites: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Exel Composites: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 8.29€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.466€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.075€.

Exel Composites: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.071€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.286€, joka kurssiin 8.29€ suhteutettuna E/P% = 3.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 29.0).

Alkuun


F-Secure

(56, FSC1V, FI0009801310, Technology, Mid cap)

F-Secure: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

F-Secure: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
F-Secure: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 3.83€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.225€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.015€.

F-Secure: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.013€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.053€, joka kurssiin 3.83€ suhteutettuna E/P% = 1.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 72.4).

Alkuun


Finnair

(92, FIA1S, FI0009003230, Travel and Leisure, Mid cap)

Finnair: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Finnair: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Finnair: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 0.65€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.106€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on -0.131€.

Finnair: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.028€.
Tämä vastaa vuositasolla -0.110€, joka kurssiin 0.65€ suhteutettuna E/P% = -17.0%.

Alkuun


Fiskars

(64, FSKRS, FI0009000400, Consumer Products and Services, Large cap)

Fiskars: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Fiskars: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Fiskars: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 15.99€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.897€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.149€.

Fiskars: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.136€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.542€, joka kurssiin 15.99€ suhteutettuna E/P% = 3.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 29.5).

Alkuun


Fondia

(178, FONDIA, FI4000232913, Industrial Goods and Services, First North)

Fondia: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Fondia: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Fondia: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 7.87€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.428€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.096€.

Fondia: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.061€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.242€, joka kurssiin 7.87€ suhteutettuna E/P% = 3.1% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 32.5).

Alkuun


Fortum

(7, FORTUM, FI0009007132, Utilities, Large cap)

Fortum: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Fortum: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Fortum: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 21.11€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.110€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.342€.

Fortum: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.413€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.653€, joka kurssiin 21.11€ suhteutettuna E/P% = 7.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 12.8).

Alkuun


Gofore

(1312, GOFORE, FI4000283130, Technology, First North)

Gofore: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Gofore: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 18.26€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.059€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.100€.

Gofore: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.079€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.317€, joka kurssiin 18.26€ suhteutettuna E/P% = 1.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 57.6).

Alkuun


Heeros

(248, HEEROS, FI4000127527, Technology, First North)

Heeros: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Heeros: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 6.92€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.417€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.007€.

Heeros: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.029€.
Tämä vastaa vuositasolla -0.114€, joka kurssiin 6.92€ suhteutettuna E/P% = -1.7%.

Alkuun


Huhtamaki

(137, HUH1V, FI0009000459, Industrial Goods and Services, Large cap)

Huhtamaki: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Huhtamaki: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Huhtamaki: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 41.94€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=2.318€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.455€.

Huhtamaki: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.445€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.778€, joka kurssiin 41.94€ suhteutettuna E/P% = 4.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 23.6).

Alkuun


Incap

(210, ICP1V, FI0009006407, Industrial Goods and Services, Small cap)

Incap: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Incap: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Incap: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 19.00€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.026€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.254€.

Incap: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.307€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.229€, joka kurssiin 19.00€ suhteutettuna E/P% = 6.5% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 15.5).

Alkuun


Innofactor

(48, IFA1V, FI0009007637, Technology, Small cap)

Innofactor: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Innofactor: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Innofactor: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 1.35€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.080€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.005€.

Innofactor: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.005€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.022€, joka kurssiin 1.35€ suhteutettuna E/P% = 1.6% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 62.0).

Alkuun


Investors House

(152, INVEST, FI0009900559, Real Estate, Small cap)

Investors House: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Investors House: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Investors House: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 5.79€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.334€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.036€.

Investors House: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.074€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.295€, joka kurssiin 5.79€ suhteutettuna E/P% = 5.1% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 19.6).

Alkuun


Kamux

(293, KAMUX, FI4000206750, Retail, Mid cap)

Kamux: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Kamux: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Kamux: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 13.45€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.735€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.163€.

Kamux: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.115€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.460€, joka kurssiin 13.45€ suhteutettuna E/P% = 3.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 29.3).

Alkuun


Kemira

(12, KEMIRA, FI0009004824, Chemicals, Large cap)

Kemira: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Kemira: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Kemira: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 14.21€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.745€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.234€.

Kemira: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.228€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.910€, joka kurssiin 14.21€ suhteutettuna E/P% = 6.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 15.6).

Alkuun


Keskisuomalainen

(15, KSLAV, FI0009007546, Media, Small cap)

Keskisuomalainen: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Keskisuomalainen: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Keskisuomalainen: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 11.69€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.577€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.261€.

Keskisuomalainen: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.303€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.214€, joka kurssiin 11.69€ suhteutettuna E/P% = 10.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 9.6).

Alkuun


Kesko

(47, KESKOB, FI0009000202, Personal Care, Drug and Grocery Stores, Large cap)

Kesko: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Kesko: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Kesko: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 21.90€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.157€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.343€.

Kesko: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.254€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.017€, joka kurssiin 21.90€ suhteutettuna E/P% = 4.6% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 21.5).

Alkuun


Kesla

(91, KELAS, FI0009900237, Industrial Goods and Services, Small cap)

Kesla: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Kesla: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Kesla: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 4.07€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.240€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.015€.

Kesla: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.049€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.196€, joka kurssiin 4.07€ suhteutettuna E/P% = 4.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 20.7).

Alkuun


Kojamo

(2523, KOJAMO, FI4000312251, Real Estate, Large cap)

Kojamo: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Kojamo: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Kojamo: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 18.03€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.974€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.240€.

Kojamo: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.236€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.945€, joka kurssiin 18.03€ suhteutettuna E/P% = 5.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 19.1).

Alkuun


KONE

(61, KNEBV, FI0009013403, Industrial Goods and Services, Large cap)

KONE: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

KONE: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
KONE: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 64.71€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=3.666€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.528€.

KONE: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.462€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.847€, joka kurssiin 64.71€ suhteutettuna E/P% = 2.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 35.0).

Alkuun


Konecranes

(18, KCR, FI0009005870, Industrial Goods and Services, Large cap)

Konecranes: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Konecranes: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Konecranes: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 32.49€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.801€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.343€.

Konecranes: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.254€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.015€, joka kurssiin 32.49€ suhteutettuna E/P% = 3.1% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 32.0).

Alkuun


Lassila & Tikanoja

(136, LAT1V, FI0009010854, Utilities, Mid cap)

Lassila & Tikanoja: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Lassila & Tikanoja: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Lassila & Tikanoja: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 15.87€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.880€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.167€.

Lassila & Tikanoja: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.160€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.639€, joka kurssiin 15.87€ suhteutettuna E/P% = 4.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 24.8).

Alkuun


LeadDesk

(3758, LEADD, FI4000364120, Technology, First North)

LeadDesk: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

LeadDesk: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 27.61€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.655€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.036€.

LeadDesk: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.011€.
Tämä vastaa vuositasolla -0.044€, joka kurssiin 27.61€ suhteutettuna E/P% = -0.2%.

Alkuun


Marimekko

(63, MEKKO, FI0009007660, Basic Resources, Mid cap)

Marimekko: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Marimekko: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Marimekko: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 49.66€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=2.857€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.318€.

Marimekko: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.265€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.062€, joka kurssiin 49.66€ suhteutettuna E/P% = 2.1% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 46.8).

Alkuun


Metsa Board

(134, METSB, FI0009000665, Basic Resources, Large cap)

Metsa Board: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Metsa Board: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Metsa Board: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 9.58€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.534€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.095€.

Metsa Board: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.102€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.408€, joka kurssiin 9.58€ suhteutettuna E/P% = 4.3% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 23.5).

Alkuun


Metso Outotec

(76, MOCORP, FI0009014575, Industrial Goods and Services, Large cap)

Metso Outotec: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Metso Outotec: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Metso Outotec: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 8.76€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.492€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.080€.

Metso Outotec: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.060€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.239€, joka kurssiin 8.76€ suhteutettuna E/P% = 2.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 36.7).

Alkuun


Musti Group

(317, MUSTI, FI4000410758, Retail, Mid cap)

Musti Group: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Musti Group: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 26.71€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.566€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.114€.

Musti Group: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.033€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.132€, joka kurssiin 26.71€ suhteutettuna E/P% = 0.5% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 202.0).

Alkuun


Neles

(6, NELES, FI4000440664, Industrial Goods and Services, Large cap)

Neles: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Neles: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Neles: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 10.75€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.578€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.149€.

Neles: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.146€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.585€, joka kurssiin 10.75€ suhteutettuna E/P% = 5.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 18.4).

Alkuun


Neste

(128, NESTE, FI0009013296, Energy, Large cap)

Neste: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Neste: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Neste: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 61.93€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=3.557€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.409€.

Neste: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.382€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.529€, joka kurssiin 61.93€ suhteutettuna E/P% = 2.5% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 40.5).

Alkuun


Nixu

(58, NIXU, FI0009008387, Technology, Small cap)

Nixu: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Nixu: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Nixu: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 11.03€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.701€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on -0.061€.

Nixu: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.092€.
Tämä vastaa vuositasolla -0.369€, joka kurssiin 11.03€ suhteutettuna E/P% = -3.3%.

Alkuun


Nokia

(55, NOKIA, FI0009000681, Telecommunications, Large cap)

Nokia: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Nokia: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Nokia: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 3.41€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.200€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.014€.

Nokia: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.015€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.060€, joka kurssiin 3.41€ suhteutettuna E/P% = 1.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 56.6).

Alkuun


Nokian Renkaat

(8, TYRES, FI0009005318, Automobiles and Parts, Large cap)

Nokian Renkaat: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Nokian Renkaat: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Nokian Renkaat: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 30.99€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.694€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.376€.

Nokian Renkaat: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.378€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.512€, joka kurssiin 30.99€ suhteutettuna E/P% = 4.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 20.5).

Alkuun


Nordea

(111, NDA, FI4000297767, Banks, Large cap)

Nordea: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Nordea: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Nordea: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 6.99€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.370€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.108€.

Nordea: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.114€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.454€, joka kurssiin 6.99€ suhteutettuna E/P% = 6.5% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 15.4).

Alkuun


Olvi

(16, OLVAS, FI0009900401, Food, Beverage and Tobacco, Mid cap)

Olvi: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Olvi: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Olvi: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 44.74€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=2.376€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.680€.

Olvi: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.636€.
Tämä vastaa vuositasolla 2.546€, joka kurssiin 44.74€ suhteutettuna E/P% = 5.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 17.6).

Alkuun


Oriola

(9, OKDBV, FI0009014351, Health Care, Mid cap)

Oriola: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Oriola: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Oriola: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 2.03€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.117€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.012€.

Oriola: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.011€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.044€, joka kurssiin 2.03€ suhteutettuna E/P% = 2.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 46.1).

Alkuun


Orion

(35, ORNBV, FI0009014377, Health Care, Large cap)

Orion: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Orion: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Orion: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 38.92€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=2.120€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.485€.

Orion: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.363€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.453€, joka kurssiin 38.92€ suhteutettuna E/P% = 3.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 26.8).

Alkuun


Outokumpu

(79, OUT1V, FI0009002422, Basic Resources, Large cap)

Outokumpu: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Outokumpu: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Outokumpu: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 4.00€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.266€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on -0.046€.

Outokumpu: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.065€.
Tämä vastaa vuositasolla -0.259€, joka kurssiin 4.00€ suhteutettuna E/P% = -6.5%.

Alkuun


Panostaja

(26, PNA1V, FI0009800379, Financial Services, Small cap)

Panostaja: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Panostaja: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Panostaja: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 0.85€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.053€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on -0.002€.

Panostaja: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.008€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.031€, joka kurssiin 0.85€ suhteutettuna E/P% = 3.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 27.1).

Alkuun


Partnera Oy

(268, PARTNE1, FI0009009559, Construction and Materials, First North)

Partnera Oy: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Partnera Oy: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 1.97€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.109€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.021€.

Partnera Oy: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.020€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.080€, joka kurssiin 1.97€ suhteutettuna E/P% = 4.1% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 24.6).

Alkuun


Ponsse

(5, PON1V, FI0009005078, Industrial Goods and Services, Mid cap)

Ponsse: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Ponsse: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Ponsse: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 31.76€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.726€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.403€.

Ponsse: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.404€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.617€, joka kurssiin 31.76€ suhteutettuna E/P% = 5.1% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 19.6).

Alkuun


PunaMusta Media

(159, PUMU, FI0009900468, Media, Small cap)

PunaMusta Media: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

PunaMusta Media: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
PunaMusta Media: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 5.69€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.336€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.018€.

PunaMusta Media: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.014€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.056€, joka kurssiin 5.69€ suhteutettuna E/P% = 1.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 101.6).

Alkuun


QPR Software

(67, QPR1V, FI0009008668, Technology, Small cap)

QPR Software: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

QPR Software: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
QPR Software: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 2.17€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.134€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on -0.005€.

QPR Software: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.008€.
Tämä vastaa vuositasolla -0.031€, joka kurssiin 2.17€ suhteutettuna E/P% = -1.5%.

Alkuun


Qt Group

(226, QTCOM, FI4000198031, Technology, Mid cap)

Qt Group: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Qt Group: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Qt Group: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 56.12€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=3.333€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.153€.

Qt Group: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.029€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.117€, joka kurssiin 56.12€ suhteutettuna E/P% = 0.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 480.8).

Alkuun


Raisio

(59, RAIVV, FI0009002943, Food, Beverage and Tobacco, Mid cap)

Raisio: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Raisio: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Raisio: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 3.54€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.190€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.050€.

Raisio: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.045€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.179€, joka kurssiin 3.54€ suhteutettuna E/P% = 5.1% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 19.8).

Alkuun


Rapala VMC

(25, RAP1V, FI0009007355, Consumer Products and Services, Small cap)

Rapala VMC: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Rapala VMC: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Rapala VMC: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 5.31€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.331€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on -0.018€.

Rapala VMC: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.044€.
Tämä vastaa vuositasolla -0.174€, joka kurssiin 5.31€ suhteutettuna E/P% = -3.3%.

Alkuun


Raute

(32, RAUTE, FI0009004741, Industrial Goods and Services, Small cap)

Raute: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Raute: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Raute: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 22.81€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.288€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.195€.

Raute: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.330€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.318€, joka kurssiin 22.81€ suhteutettuna E/P% = 5.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 17.3).

Alkuun


Remedy Entertainment

(1031, REMEDY, FI4000251897, Consumer Products and Services, First North)

Remedy Entertainment: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Remedy Entertainment: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 35.75€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=2.094€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.144€.

Remedy Entertainment: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.104€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.414€, joka kurssiin 35.75€ suhteutettuna E/P% = 1.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 86.4).

Alkuun


Revenio Group

(72, REG1V, FI0009010912, Health Care, Mid cap)

Revenio Group: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Revenio Group: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 50.06€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=2.952€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.179€.

Revenio Group: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.097€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.390€, joka kurssiin 50.06€ suhteutettuna E/P% = 0.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 128.4).

Alkuun


Sampo

(10, SAMPO, FI0009003305, Insurance, Large cap)

Sampo: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Sampo: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Sampo: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 35.51€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.884€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.541€.

Sampo: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.700€.
Tämä vastaa vuositasolla 2.802€, joka kurssiin 35.51€ suhteutettuna E/P% = 7.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 12.7).

Alkuun


Sanoma

(41, SAA1V, FI0009007694, Media, Large cap)

Sanoma: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Sanoma: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Sanoma: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 15.54€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.856€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.175€.

Sanoma: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.179€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.714€, joka kurssiin 15.54€ suhteutettuna E/P% = 4.6% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 21.8).

Alkuun


Scanfil

(3, SCANFL, FI4000029905, Industrial Goods and Services, Mid cap)

Scanfil: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Scanfil: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Scanfil: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 6.54€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.330€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.134€.

Scanfil: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.128€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.512€, joka kurssiin 6.54€ suhteutettuna E/P% = 7.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 12.8).

Alkuun


Siili Solutions

(39, SIILI, FI4000043435, Technology, Small cap)

Siili Solutions: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Siili Solutions: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Siili Solutions: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 13.89€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.772€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.143€.

Siili Solutions: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.095€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.381€, joka kurssiin 13.89€ suhteutettuna E/P% = 2.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 36.5).

Alkuun


Solteq

(33, SOLTEQ, FI0009007991, Technology, Small cap)

Solteq: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Solteq: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Solteq: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 2.98€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.165€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.031€.

Solteq: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.028€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.112€, joka kurssiin 2.98€ suhteutettuna E/P% = 3.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 26.7).

Alkuun


SSAB

(103, SSABBH, SE0000120669, Basic Resources, Large cap)

SSAB: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

SSAB: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
SSAB: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 3.16€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.201€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on -0.019€.

SSAB: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.003€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.013€, joka kurssiin 3.16€ suhteutettuna E/P% = 0.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 248.8).

Alkuun


SSH

(162, SSH1V, FI0009008270, Technology, Small cap)

SSH: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

SSH: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
SSH: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 1.81€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.118€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on -0.015€.

SSH: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.013€.
Tämä vastaa vuositasolla -0.052€, joka kurssiin 1.81€ suhteutettuna E/P% = -2.8%.

Alkuun


Stora Enso

(43, STERV, FI0009005961, Basic Resources, Large cap)

Stora Enso: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Stora Enso: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Stora Enso: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 16.01€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.906€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.132€.

Stora Enso: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.183€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.730€, joka kurssiin 16.01€ suhteutettuna E/P% = 4.6% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 21.9).

Alkuun


Suominen

(29, SUY1V, FI0009010862, Personal Care, Drug and Grocery Stores, Small cap)

Suominen: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Suominen: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Suominen: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 5.49€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.303€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.062€.

Suominen: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.019€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.077€, joka kurssiin 5.49€ suhteutettuna E/P% = 1.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 71.1).

Alkuun


Talenom

(129, TNOM, FI4000153580, Industrial Goods and Services, Mid cap)

Talenom: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Talenom: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Talenom: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 12.87€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.745€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.074€.

Talenom: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.054€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.217€, joka kurssiin 12.87€ suhteutettuna E/P% = 1.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 59.4).

Alkuun


Teleste

(53, TLT1V, FI0009007728, Telecommunications, Small cap)

Teleste: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Teleste: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Teleste: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 5.06€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.281€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.052€.

Teleste: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.036€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.145€, joka kurssiin 5.06€ suhteutettuna E/P% = 2.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 34.9).

Alkuun


Telia Company

(1, TELIA1, SE0000667925, Telecommunications, Large cap)

Telia Company: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Telia Company: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Telia Company: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 3.57€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.201€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.032€.

Telia Company: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.039€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.156€, joka kurssiin 3.57€ suhteutettuna E/P% = 4.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 22.8).

Alkuun


Terveystalo

(467, TTALO, FI4000252127, Health Care, Large cap)

Terveystalo: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Terveystalo: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Terveystalo: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 10.53€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.596€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.088€.

Terveystalo: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.081€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.325€, joka kurssiin 10.53€ suhteutettuna E/P% = 3.1% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 32.4).

Alkuun


TietoEVRY

(4, TIETO, FI0009000277, Technology, Large cap)

TietoEVRY: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

TietoEVRY: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
TietoEVRY: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 27.71€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.590€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.186€.

TietoEVRY: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.160€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.642€, joka kurssiin 27.71€ suhteutettuna E/P% = 2.3% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 43.2).

Alkuun


Tikkurila

(27, TIK1V, FI4000008719, Industrial Goods and Services, Mid cap)

Tikkurila: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Tikkurila: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Tikkurila: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 33.21€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.818€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.397€.

Tikkurila: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.365€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.460€, joka kurssiin 33.21€ suhteutettuna E/P% = 4.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 22.7).

Alkuun


Titanium

(1110, TITAN, FI4000270350, Financial Services, First North)

Titanium: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Titanium: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 14.74€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.804€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.178€.

Titanium: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.175€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.702€, joka kurssiin 14.74€ suhteutettuna E/P% = 4.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 21.0).

Alkuun


Tokmanni Group

(170, TOKMAN, FI4000197934, Retail, Mid cap)

Tokmanni Group: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Tokmanni Group: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 15.60€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.807€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.280€.

Tokmanni Group: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.239€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.956€, joka kurssiin 15.60€ suhteutettuna E/P% = 6.1% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 16.3).

Alkuun


United Bankers

(69, UNIAV, FI4000081427, Financial Services, Small cap)

United Bankers: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

United Bankers: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 12.55€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.690€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.139€.

United Bankers: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.135€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.541€, joka kurssiin 12.55€ suhteutettuna E/P% = 4.3% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 23.2).

Alkuun


UPM-Kymmene

(11, UPM, FI0009005987, Basic Resources, Large cap)

UPM-Kymmene: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

UPM-Kymmene: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
UPM-Kymmene: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 30.91€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.693€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.367€.

UPM-Kymmene: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.459€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.836€, joka kurssiin 30.91€ suhteutettuna E/P% = 5.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 16.8).

Alkuun


Uponor

(66, UPONOR, FI0009002158, Construction and Materials, Mid cap)

Uponor: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Uponor: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Uponor: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 19.79€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.071€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.261€.

Uponor: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.243€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.973€, joka kurssiin 19.79€ suhteutettuna E/P% = 4.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 20.4).

Alkuun


Vaisala

(108, VAIAS, FI0009900682, Industrial Goods and Services, Mid cap)

Vaisala: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Vaisala: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Vaisala: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 40.40€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=2.258€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.391€.

Vaisala: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.158€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.633€, joka kurssiin 40.40€ suhteutettuna E/P% = 1.6% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 63.8).

Alkuun


Valmet

(31, VALMT, FI4000074984, Industrial Goods and Services, Large cap)

Valmet: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Valmet: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Valmet: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 26.23€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.422€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.342€.

Valmet: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.294€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.174€, joka kurssiin 26.23€ suhteutettuna E/P% = 4.5% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 22.3).

Alkuun


Verkkokauppa.com

(74, VERK, FI4000049812, Retail, Mid cap)

Verkkokauppa.com: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Verkkokauppa.com: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Verkkokauppa.com: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 7.29€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.406€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.073€.

Verkkokauppa.com: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.071€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.284€, joka kurssiin 7.29€ suhteutettuna E/P% = 3.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 25.7).

Alkuun


Viafin Service

(3424, VIAFIN, FI4000349212, Industrial Goods and Services, First North)

Viafin Service: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Viafin Service: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 18.44€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.069€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.096€.

Viafin Service: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.076€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.305€, joka kurssiin 18.44€ suhteutettuna E/P% = 1.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 60.5).

Alkuun


Vincit

(250, VINCIT, FI4000185533, Technology, First North)

Vincit: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Vincit: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Vincit: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 7.99€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.465€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.039€.

Vincit: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.021€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.086€, joka kurssiin 7.99€ suhteutettuna E/P% = 1.1% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 93.2).

Alkuun


Wartsila

(135, WRT1V, FI0009003727, Industrial Goods and Services, Large cap)

Wartsila: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Wartsila: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Wartsila: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 8.70€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.504€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.049€.

Wartsila: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.049€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.196€, joka kurssiin 8.70€ suhteutettuna E/P% = 2.3% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 44.4).

Alkuun


YIT

(21, YIT, FI0009800643, Construction and Materials, Large cap)

YIT: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

YIT: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
YIT: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 4.94€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.283€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4, jolle tämän menetelmän antama EPS ennuste on 0.034€.

YIT: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.047€.
Tämä vastaa vuositasolla -0.189€, joka kurssiin 4.94€ suhteutettuna E/P% = -3.8%.

Alkuun

Laskenta pohjautuu osavuosikatsausarkistosta luettuihin toteutuneiden EPSien arvoihin. Lukuja ei pidä tulkita sijoitussuosituksiksi.
All this is provided for informational purposes only. This does not constitute or form part of, and shall under no circumstances be considered as, an offer to buy or sell or a solicitation of an offer to purchase or sell any relevant financial instruments. This calculation has been prepared based on publicly available information. Reasonable care will be taken to ensure that this content is not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy.

Piksu Oy