Tunnuslukuja

Allaolevassa taulukossa on valittujen yritysten tunnuslukuja. Voit järjestää taulukon klikkaamalla sarakkeen otsikkoa. Yrityksen lisätieto-osa (liikevaihto-oletus, käänteinen arvonmääritys ja tulostuottolaskelma) aukeaa uuteen välilehteen, kun klikkaat yrityksen nimeä vasemmanpuoleisimmassa sarakkeessa

Taulukon sarakkeita: Yritys ~linkki tulostuottolaskelmaan, Kurssi ~laskelmissa käytetty pörssikurssi, m-arvo ~markkina-arvo, Tavoite ~erillisestä kassavirtapohjaisesta arvonmäärityksestä laskettu tavoitekurssi, Nousuvara (%), EPS ~osakekohtainen tulos (2020 ennuste/toteuma. Huom. tämä on eri arvo kuin allaolevassa käänteisessä arvonmäärityksessä tuotettu arvo), E/P ~tuotto% (2020 ennuste/toteuma), PE ~P/E tuoton käänteisluku (2020 ennuste/toteuma), Osinko ~vuonna 2021 maksettava/maksettu osinko, Osinko21 ~vuonna 2022 maksettava osinko, Osingot saattavat olla ennusteita, ehdotuksia tai toteutuneita. Osinko% ~vuonna 2021 maksettava osinko suhteessa kurssiin, Gearing% ~nettovelkaisuusaste, Nyman%: korolliset nettovelat suhteessa markkina-arvoon (2 edellistä ei lasketa Financials sektorin yrityksille), Myynti(€)/EBITDA(%)/EBIT(%)/Netto(%)/CAPEX (%) ~ennuste/toteuma 2020, %-prosenttia liikevaihdosta,Capex ~kassavirtalaskelmassa vähennettävien investointien määrä (2020 ennuste), OPO ~oma pääoma (m€). Taulukko on luotu 2020-10-23T04:18:01+03:00    Käyttöehdot    Lataa CSV

Osakkeiden lisätietoja

Admicom

(286, ADMCM, FI4000251830, Technology, First North)

Admicom: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Admicom: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Admicom: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 109.72€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=6.440€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4.

Admicom: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.307€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.229€, joka kurssiin 109.72€ suhteutettuna E/P% = 1.1% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 89.3).

Alkuun


Ahlstrom-Munksjo

(77, AM1, FI4000048418, Basic Materials, Large cap)

Ahlstrom-Munksjo: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Ahlstrom-Munksjo: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Ahlstrom-Munksjo: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 17.84€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.022€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Ahlstrom-Munksjo: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.078€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.311€, joka kurssiin 17.84€ suhteutettuna E/P% = 1.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 57.3).

Alkuun


Aktia Bank Abp

(117, AKTIA, FI4000058870, Financials, Mid cap)

Aktia Bank Abp: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Aktia Bank Abp: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Aktia Bank Abp: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 9.26€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.470€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Aktia Bank Abp: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.185€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.740€, joka kurssiin 9.26€ suhteutettuna E/P% = 8.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 12.5).

Alkuun


Alandsbanken

(336, ALBAV, FI0009000103, Financials, Mid cap)

Alandsbanken: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Alandsbanken: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Alandsbanken: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 20.18€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.002€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Alandsbanken: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.417€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.668€, joka kurssiin 20.18€ suhteutettuna E/P% = 8.3% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 12.1).

Alkuun


Alma Media

(30, ALMA, FI0009013114, Consumer Services, Mid cap)

Alma Media: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Alma Media: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Alma Media: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 7.30€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.374€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Alma Media: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.137€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.549€, joka kurssiin 7.30€ suhteutettuna E/P% = 7.5% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 13.3).

Alkuun


Altia

(2522, ALTIA, FI4000292438, Food and Beverage, Mid cap)

Altia: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Altia: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Altia: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 10.04€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.552€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Altia: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.111€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.443€, joka kurssiin 10.04€ suhteutettuna E/P% = 4.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 22.7).

Alkuun


Aspo

(2, ASPO, FI0009008072, Industrials, Mid cap)

Aspo: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Aspo: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Aspo: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 6.09€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.320€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Aspo: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.111€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.446€, joka kurssiin 6.09€ suhteutettuna E/P% = 7.3% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 13.7).

Alkuun


Basware

(87, BAS1V, FI0009008403, Technology, Mid cap)

Basware: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Basware: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Basware: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 39.24€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=2.410€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4.

Basware: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.266€.
Tämä vastaa vuositasolla -1.064€, joka kurssiin 39.24€ suhteutettuna E/P% = -2.7%.

Alkuun


Bilot

(307, BILOT, FI4000414800, Unknown, First North)

Bilot: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Bilot: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 6.51€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.377€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Bilot: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.066€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.262€, joka kurssiin 6.51€ suhteutettuna E/P% = 4.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 24.8).

Alkuun


Bittium

(130, BITTI, FI0009007264, Technology, Mid cap)

Bittium: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Bittium: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Bittium: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 7.43€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.411€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Bittium: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.067€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.269€, joka kurssiin 7.43€ suhteutettuna E/P% = 3.6% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 27.6).

Alkuun


CapMan

(62, CAPMAN, FI0009009377, Financials, Mid cap)

CapMan: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

CapMan: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
CapMan: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 2.07€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.114€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

CapMan: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.023€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.093€, joka kurssiin 2.07€ suhteutettuna E/P% = 4.5% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 22.3).

Alkuun


Cargotec

(17, CGCBV, FI0009013429, Industrials, Large cap)

Cargotec: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Cargotec: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Cargotec: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 33.01€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.894€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Cargotec: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.448€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.793€, joka kurssiin 33.01€ suhteutettuna E/P% = 5.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 18.4).

Alkuun


Caverion

(28, CAV1V, FI4000062781, Industrials, Mid cap)

Caverion: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Caverion: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Caverion: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 6.28€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.371€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Caverion: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.015€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.060€, joka kurssiin 6.28€ suhteutettuna E/P% = 1.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 103.8).

Alkuun


Citycon

(42, CTY1S, FI4000369947, Financials, Large cap)

Citycon: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Citycon: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Citycon: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 6.96€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.399€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Citycon: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.072€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.290€, joka kurssiin 6.96€ suhteutettuna E/P% = 4.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 24.0).

Alkuun


Detection Technology

(127, DETEC, FI4000115464, Industrials, First North)

Detection Technology: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Detection Technology: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Detection Technology: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 21.17€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.212€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Detection Technology: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.225€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.900€, joka kurssiin 21.17€ suhteutettuna E/P% = 4.3% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 23.5).

Alkuun


Digia

(115, DIGIA, FI0009007983, Technology, Small cap)

Digia: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Digia: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Digia: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 6.84€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.374€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Digia: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.082€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.326€, joka kurssiin 6.84€ suhteutettuna E/P% = 4.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 21.0).

Alkuun


Eezy

(3038, EEZY, FI4000322326, -, First North)

Eezy: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Eezy: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 4.69€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.258€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Eezy: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.056€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.225€, joka kurssiin 4.69€ suhteutettuna E/P% = 4.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 20.8).

Alkuun


Elisa

(22, ELISA, FI0009007884, Telecommunications, Large cap)

Elisa: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Elisa: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Elisa: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 46.86€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=2.592€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4.

Elisa: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.472€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.889€, joka kurssiin 46.86€ suhteutettuna E/P% = 4.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 24.8).

Alkuun


Enento Group

(161, ENENTO, FI4000123195, Financials, Mid cap)

Enento Group: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Enento Group: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Enento Group: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 34.10€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.941€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Enento Group: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.205€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.821€, joka kurssiin 34.10€ suhteutettuna E/P% = 2.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 41.5).

Alkuun


eQ Oyj

(68, EQV1V, FI0009009617, Financials, Mid cap)

eQ Oyj: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

eQ Oyj: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
eQ Oyj: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 13.17€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.708€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

eQ Oyj: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.125€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.500€, joka kurssiin 13.17€ suhteutettuna E/P% = 3.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 26.3).

Alkuun


Etteplan

(23, ETTE, FI0009008650, Industrials, Mid cap)

Etteplan: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Etteplan: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Etteplan: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 10.24€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.537€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Etteplan: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.172€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.689€, joka kurssiin 10.24€ suhteutettuna E/P% = 6.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 14.9).

Alkuun


Exel Composites

(37, EXL1V, FI0009007306, Industrials, Small cap)

Exel Composites: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Exel Composites: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Exel Composites: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 6.51€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.358€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Exel Composites: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.056€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.225€, joka kurssiin 6.51€ suhteutettuna E/P% = 3.5% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 28.9).

Alkuun


F-Secure

(56, FSC1V, FI0009801310, Technology, Mid cap)

F-Secure: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

F-Secure: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
F-Secure: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 3.74€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.219€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

F-Secure: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.005€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.020€, joka kurssiin 3.74€ suhteutettuna E/P% = 0.5% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 185.5).

Alkuun


Finnair

(92, FIA1S, FI0009003230, Consumer Services, Mid cap)

Finnair: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Finnair: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Finnair: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 0.36€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.004€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Finnair: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.017€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.070€, joka kurssiin 0.36€ suhteutettuna E/P% = 19.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 5.2).

Alkuun


Fiskars

(64, FSKRS, FI0009000400, Consumer Goods, Large cap)

Fiskars: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Fiskars: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Fiskars: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 12.97€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.722€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Fiskars: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.136€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.542€, joka kurssiin 12.97€ suhteutettuna E/P% = 4.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 23.9).

Alkuun


Fondia

(178, FONDIA, FI4000232913, Industrials, First North)

Fondia: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Fondia: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Fondia: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 7.24€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.406€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Fondia: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.061€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.242€, joka kurssiin 7.24€ suhteutettuna E/P% = 3.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 29.9).

Alkuun


Fortum

(7, FORTUM, FI0009007132, Utilities, Large cap)

Fortum: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Fortum: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Fortum: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 18.15€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.908€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Fortum: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.413€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.653€, joka kurssiin 18.15€ suhteutettuna E/P% = 9.1% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 11.0).

Alkuun


Gofore

(1312, GOFORE, FI4000283130, -, First North)

Gofore: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Gofore: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 13.48€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.762€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Gofore: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.071€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.283€, joka kurssiin 13.48€ suhteutettuna E/P% = 2.1% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 47.7).

Alkuun


Heeros

(248, HEEROS, FI4000127527, Technology, First North)

Heeros: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Heeros: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 3.39€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.216€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Heeros: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.029€.
Tämä vastaa vuositasolla -0.114€, joka kurssiin 3.39€ suhteutettuna E/P% = -3.4%.

Alkuun


Huhtamaki

(137, HUH1V, FI0009000459, Industrials, Large cap)

Huhtamaki: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Huhtamaki: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Huhtamaki: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 44.31€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=2.461€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4.

Huhtamaki: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.442€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.767€, joka kurssiin 44.31€ suhteutettuna E/P% = 4.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 25.1).

Alkuun


Incap

(210, ICP1V, FI0009006407, Industrials, Small cap)

Incap: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Incap: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Incap: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 18.42€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.989€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Incap: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.409€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.635€, joka kurssiin 18.42€ suhteutettuna E/P% = 8.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 11.3).

Alkuun


Innofactor

(48, IFA1V, FI0009007637, Technology, Small cap)

Innofactor: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Innofactor: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Innofactor: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 1.27€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.074€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Innofactor: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.005€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.022€, joka kurssiin 1.27€ suhteutettuna E/P% = 1.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 58.0).

Alkuun


Investors House

(152, INVEST, FI0009900559, Financials, Small cap)

Investors House: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Investors House: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Investors House: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 5.58€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.320€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Investors House: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.074€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.295€, joka kurssiin 5.58€ suhteutettuna E/P% = 5.3% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 18.9).

Alkuun


Kamux

(293, KAMUX, FI4000206750, Consumer Services, Mid cap)

Kamux: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Kamux: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Kamux: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 10.03€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.547€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Kamux: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.115€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.460€, joka kurssiin 10.03€ suhteutettuna E/P% = 4.6% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 21.8).

Alkuun


Kemira

(12, KEMIRA, FI0009004824, Basic Materials, Large cap)

Kemira: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Kemira: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Kemira: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 11.96€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.618€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Kemira: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.227€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.906€, joka kurssiin 11.96€ suhteutettuna E/P% = 7.6% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 13.2).

Alkuun


Keskisuomalainen

(15, KSLAV, FI0009007546, Consumer Services, Small cap)

Keskisuomalainen: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Keskisuomalainen: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Keskisuomalainen: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 10.25€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.491€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Keskisuomalainen: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.304€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.215€, joka kurssiin 10.25€ suhteutettuna E/P% = 11.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 8.4).

Alkuun


Kesko

(47, KESKOB, FI0009000202, Consumer Services, Large cap)

Kesko: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Kesko: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Kesko: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 22.78€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.207€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Kesko: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.227€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.907€, joka kurssiin 22.78€ suhteutettuna E/P% = 4.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 25.1).

Alkuun


Kesla

(91, KELAS, FI0009900237, Industrials, Small cap)

Kesla: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Kesla: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Kesla: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 4.06€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.234€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Kesla: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.079€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.316€, joka kurssiin 4.06€ suhteutettuna E/P% = 7.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 12.9).

Alkuun


Kojamo

(2523, KOJAMO, FI4000312251, Real Estate, Large cap)

Kojamo: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Kojamo: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Kojamo: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 18.39€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.993€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Kojamo: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.237€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.948€, joka kurssiin 18.39€ suhteutettuna E/P% = 5.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 19.4).

Alkuun


KONE

(61, KNEBV, FI0009013403, Industrials, Large cap)

KONE: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

KONE: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
KONE: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 76.05€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=4.339€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

KONE: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.451€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.804€, joka kurssiin 76.05€ suhteutettuna E/P% = 2.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 42.2).

Alkuun


Konecranes

(18, KCR, FI0009005870, Industrials, Large cap)

Konecranes: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Konecranes: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Konecranes: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 30.34€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.703€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Konecranes: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.210€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.841€, joka kurssiin 30.34€ suhteutettuna E/P% = 2.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 36.1).

Alkuun


Lassila & Tikanoja

(136, LAT1V, FI0009010854, Industrials, Mid cap)

Lassila & Tikanoja: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Lassila & Tikanoja: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Lassila & Tikanoja: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 13.20€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.718€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Lassila & Tikanoja: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.160€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.639€, joka kurssiin 13.20€ suhteutettuna E/P% = 4.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 20.7).

Alkuun


LeadDesk

(3758, LEADD, FI4000364120, -, First North)

LeadDesk: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

LeadDesk: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 24.40€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.463€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

LeadDesk: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.011€.
Tämä vastaa vuositasolla -0.045€, joka kurssiin 24.40€ suhteutettuna E/P% = -0.2%.

Alkuun


Marimekko

(63, MMO1V, FI0009007660, Consumer Goods, Mid cap)

Marimekko: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Marimekko: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Marimekko: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 35.26€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.989€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Marimekko: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.262€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.048€, joka kurssiin 35.26€ suhteutettuna E/P% = 3.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 33.6).

Alkuun


Metsa Board

(134, METSB, FI0009000665, Basic Materials, Large cap)

Metsa Board: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Metsa Board: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Metsa Board: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 7.67€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.419€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Metsa Board: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.102€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.408€, joka kurssiin 7.67€ suhteutettuna E/P% = 5.3% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 18.8).

Alkuun


Metso Outotec

(76, MOCORP, FI0009014575, Industrials, Large cap)

Metso Outotec: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Metso Outotec: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Metso Outotec: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 6.90€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.379€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Metso Outotec: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.018€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.071€, joka kurssiin 6.90€ suhteutettuna E/P% = 1.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 97.2).

Alkuun


Neles

(6, NELES, FI4000440664, Industrials, Large cap)

Neles: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Neles: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Neles: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 11.87€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.583€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Neles: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.326€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.304€, joka kurssiin 11.87€ suhteutettuna E/P% = 11.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 9.1).

Alkuun


Neste

(128, NESTE, FI0009013296, Oil & Gas, Large cap)

Neste: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Neste: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Neste: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 48.39€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=2.745€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4.

Neste: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.365€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.459€, joka kurssiin 48.39€ suhteutettuna E/P% = 3.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 33.2).

Alkuun


Nixu

(58, NIXU, FI0009008387, Technology, Small cap)

Nixu: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Nixu: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Nixu: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 8.53€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.551€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4.

Nixu: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.073€.
Tämä vastaa vuositasolla -0.293€, joka kurssiin 8.53€ suhteutettuna E/P% = -3.4%.

Alkuun


Nokia

(55, NOKIA, FI0009000681, Technology, Large cap)

Nokia: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Nokia: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Nokia: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 3.39€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.198€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Nokia: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.015€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.062€, joka kurssiin 3.39€ suhteutettuna E/P% = 1.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 55.0).

Alkuun


Nokian Renkaat

(8, TYRES, FI0009005318, Consumer Goods, Large cap)

Nokian Renkaat: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Nokian Renkaat: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Nokian Renkaat: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 25.32€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.350€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Nokian Renkaat: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.525€.
Tämä vastaa vuositasolla 2.102€, joka kurssiin 25.32€ suhteutettuna E/P% = 8.3% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 12.0).

Alkuun


Nordea

(111, NDA, FI4000297767, Financials, Large cap)

Nordea: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Nordea: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Nordea: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 6.69€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.351€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Nordea: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.114€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.454€, joka kurssiin 6.69€ suhteutettuna E/P% = 6.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 14.7).

Alkuun


Olvi

(16, OLVAS, FI0009900401, Consumer Goods, Mid cap)

Olvi: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Olvi: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Olvi: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 43.84€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=2.346€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Olvi: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.332€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.328€, joka kurssiin 43.84€ suhteutettuna E/P% = 3.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 33.0).

Alkuun


Oriola

(9, OKDBV, FI0009014351, Health Care, Mid cap)

Oriola: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Oriola: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Oriola: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 1.90€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.109€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Oriola: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.009€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.037€, joka kurssiin 1.90€ suhteutettuna E/P% = 2.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 50.7).

Alkuun


Orion

(35, ORNBV, FI0009014377, Health Care, Large cap)

Orion: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Orion: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Orion: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 38.41€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=2.084€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Orion: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.380€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.522€, joka kurssiin 38.41€ suhteutettuna E/P% = 4.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 25.2).

Alkuun


Outokumpu

(79, OUT1V, FI0009002422, Basic Materials, Large cap)

Outokumpu: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Outokumpu: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Outokumpu: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 2.29€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.155€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Outokumpu: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.036€.
Tämä vastaa vuositasolla -0.144€, joka kurssiin 2.29€ suhteutettuna E/P% = -6.3%.

Alkuun


Panostaja

(26, PNA1V, FI0009800379, Financials, Small cap)

Panostaja: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Panostaja: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Panostaja: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 0.72€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.042€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Panostaja: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.008€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.031€, joka kurssiin 0.72€ suhteutettuna E/P% = 4.3% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 23.1).

Alkuun


Partnera Oy

(268, PARTNE1, FI0009009559, Unknown, First North)

Partnera Oy: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Partnera Oy: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 1.92€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.106€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Partnera Oy: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.062€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.249€, joka kurssiin 1.92€ suhteutettuna E/P% = 12.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 7.7).

Alkuun


Ponsse

(5, PON1V, FI0009005078, Industrials, Mid cap)

Ponsse: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Ponsse: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Ponsse: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 24.21€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.221€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4.

Ponsse: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.404€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.617€, joka kurssiin 24.21€ suhteutettuna E/P% = 6.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 15.0).

Alkuun


PunaMusta Media

(159, PUMU, FI0009900468, Consumer Services, Small cap)

PunaMusta Media: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

PunaMusta Media: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
PunaMusta Media: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 5.75€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.348€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

PunaMusta Media: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.036€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.144€, joka kurssiin 5.75€ suhteutettuna E/P% = 2.5% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 40.0).

Alkuun


QPR Software

(67, QPR1V, FI0009008668, Technology, Small cap)

QPR Software: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

QPR Software: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
QPR Software: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 1.95€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.120€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

QPR Software: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.008€.
Tämä vastaa vuositasolla -0.032€, joka kurssiin 1.95€ suhteutettuna E/P% = -1.6%.

Alkuun


Qt Group

(226, QTCOM, FI4000198031, Technology, Mid cap)

Qt Group: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Qt Group: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Qt Group: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 38.59€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=2.294€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Qt Group: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.008€.
Tämä vastaa vuositasolla -0.033€, joka kurssiin 38.59€ suhteutettuna E/P% = -0.1%.

Alkuun


Raisio

(59, RAIVV, FI0009002943, Consumer Goods, Mid cap)

Raisio: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Raisio: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Raisio: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 3.16€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.167€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Raisio: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.025€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.099€, joka kurssiin 3.16€ suhteutettuna E/P% = 3.1% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 31.8).

Alkuun


Rapala VMC

(25, RAP1V, FI0009007355, Consumer Goods, Small cap)

Rapala VMC: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Rapala VMC: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Rapala VMC: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 2.82€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.182€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Rapala VMC: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.044€.
Tämä vastaa vuositasolla -0.174€, joka kurssiin 2.82€ suhteutettuna E/P% = -6.2%.

Alkuun


Raute

(32, RAUTE, FI0009004741, Industrials, Small cap)

Raute: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Raute: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Raute: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 21.15€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.119€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Raute: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.443€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.771€, joka kurssiin 21.15€ suhteutettuna E/P% = 8.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 11.9).

Alkuun


Remedy Entertainment

(1031, REMEDY, FI4000251897, Consumer Goods, First North)

Remedy Entertainment: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Remedy Entertainment: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 34.25€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=2.004€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Remedy Entertainment: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.104€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.414€, joka kurssiin 34.25€ suhteutettuna E/P% = 1.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 82.7).

Alkuun


Revenio Group

(72, REG1V, FI0009010912, Health Care, Mid cap)

Revenio Group: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Revenio Group: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 40.76€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=2.394€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Revenio Group: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.090€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.361€, joka kurssiin 40.76€ suhteutettuna E/P% = 0.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 113.0).

Alkuun


Sampo

(10, SAMPO, FI0009003305, Financials, Large cap)

Sampo: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Sampo: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Sampo: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 35.83€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.899€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Sampo: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.686€.
Tämä vastaa vuositasolla 2.744€, joka kurssiin 35.83€ suhteutettuna E/P% = 7.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 13.1).

Alkuun


Sanoma

(41, SAA1V, FI0009007694, Consumer Services, Large cap)

Sanoma: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Sanoma: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Sanoma: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 11.77€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.628€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Sanoma: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.045€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.179€, joka kurssiin 11.77€ suhteutettuna E/P% = 1.5% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 65.9).

Alkuun


Scanfil

(3, SCANFL, FI4000029905, Industrials, Mid cap)

Scanfil: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Scanfil: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Scanfil: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 5.37€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.264€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Scanfil: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.116€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.464€, joka kurssiin 5.37€ suhteutettuna E/P% = 8.6% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 11.6).

Alkuun


Siili Solutions

(39, SIILI, FI4000043435, Technology, Small cap)

Siili Solutions: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Siili Solutions: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Siili Solutions: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 12.88€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.703€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Siili Solutions: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.095€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.381€, joka kurssiin 12.88€ suhteutettuna E/P% = 3.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 33.8).

Alkuun


Solteq

(33, SOLTEQ, FI0009007991, Technology, Small cap)

Solteq: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Solteq: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Solteq: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 1.64€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.093€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Solteq: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.007€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.027€, joka kurssiin 1.64€ suhteutettuna E/P% = 1.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 60.3).

Alkuun


SSAB

(103, SSABBH, SE0000120669, Basic Materials, Large cap)

SSAB: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

SSAB: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
SSAB: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 2.70€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.160€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

SSAB: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.016€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.066€, joka kurssiin 2.70€ suhteutettuna E/P% = 2.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 41.1).

Alkuun


SSH

(162, SSH1V, FI0009008270, Technology, Small cap)

SSH: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

SSH: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
SSH: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 1.30€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.087€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

SSH: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.013€.
Tämä vastaa vuositasolla -0.052€, joka kurssiin 1.30€ suhteutettuna E/P% = -4.0%.

Alkuun


Stora Enso

(43, STERV, FI0009005961, Basic Materials, Large cap)

Stora Enso: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Stora Enso: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Stora Enso: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 14.27€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.802€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4.

Stora Enso: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.186€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.743€, joka kurssiin 14.27€ suhteutettuna E/P% = 5.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 19.2).

Alkuun


Suominen

(29, SUY1V, FI0009010862, Consumer Goods, Small cap)

Suominen: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Suominen: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Suominen: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 4.89€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.288€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Suominen: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.006€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.026€, joka kurssiin 4.89€ suhteutettuna E/P% = 0.5% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 190.1).

Alkuun


Talenom

(129, TNOM, FI4000153580, Industrials, Mid cap)

Talenom: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Talenom: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Talenom: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 10.59€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.567€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Talenom: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.054€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.217€, joka kurssiin 10.59€ suhteutettuna E/P% = 2.1% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 48.8).

Alkuun


Teleste

(53, TLT1V, FI0009007728, Technology, Small cap)

Teleste: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Teleste: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Teleste: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 3.88€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.210€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Teleste: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.036€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.145€, joka kurssiin 3.88€ suhteutettuna E/P% = 3.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 26.7).

Alkuun


Telia Company

(1, TELIA1, SE0000667925, Telecommunications, Large cap)

Telia Company: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Telia Company: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Telia Company: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 3.70€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.209€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q3. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q4.

Telia Company: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.035€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.141€, joka kurssiin 3.70€ suhteutettuna E/P% = 3.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 26.3).

Alkuun


Terveystalo

(467, TTALO, FI4000252127, Health Care, Large cap)

Terveystalo: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Terveystalo: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Terveystalo: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 10.65€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.601€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Terveystalo: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.080€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.322€, joka kurssiin 10.65€ suhteutettuna E/P% = 3.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 33.1).

Alkuun


TietoEVRY

(4, TIETO, FI0009000277, Technology, Large cap)

TietoEVRY: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

TietoEVRY: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
TietoEVRY: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 24.62€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.366€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

TietoEVRY: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.185€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.740€, joka kurssiin 24.62€ suhteutettuna E/P% = 3.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 33.3).

Alkuun


Tikkurila

(27, TIK1V, FI4000008719, Industrials, Mid cap)

Tikkurila: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Tikkurila: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Tikkurila: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 15.72€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.776€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Tikkurila: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.168€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.671€, joka kurssiin 15.72€ suhteutettuna E/P% = 4.3% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 23.4).

Alkuun


Titanium

(1110, TITAN, FI4000270350, Financials, First North)

Titanium: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Titanium: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 11.32€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.599€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Titanium: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.175€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.702€, joka kurssiin 11.32€ suhteutettuna E/P% = 6.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 16.1).

Alkuun


Tokmanni Group

(170, TOKMAN, FI4000197934, Consumer Services, Mid cap)

Tokmanni Group: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Tokmanni Group: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 15.17€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.787€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Tokmanni Group: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.267€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.067€, joka kurssiin 15.17€ suhteutettuna E/P% = 7.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 14.2).

Alkuun


United Bankers

(69, UNIAV, FI4000081427, Financials, Small cap)

United Bankers: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

United Bankers: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 9.32€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.497€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

United Bankers: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.135€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.541€, joka kurssiin 9.32€ suhteutettuna E/P% = 5.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 17.2).

Alkuun


UPM-Kymmene

(11, UPM, FI0009005987, Basic Materials, Large cap)

UPM-Kymmene: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

UPM-Kymmene: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
UPM-Kymmene: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 26.45€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.378€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

UPM-Kymmene: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.487€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.949€, joka kurssiin 26.45€ suhteutettuna E/P% = 7.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 13.6).

Alkuun


Uponor

(66, UPONOR, FI0009002158, Industrials, Mid cap)

Uponor: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Uponor: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Uponor: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 15.05€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.807€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Uponor: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.209€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.836€, joka kurssiin 15.05€ suhteutettuna E/P% = 5.6% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 18.0).

Alkuun


Vaisala

(108, VAIAS, FI0009900682, Industrials, Mid cap)

Vaisala: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Vaisala: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Vaisala: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 40.92€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=2.375€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Vaisala: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.158€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.633€, joka kurssiin 40.92€ suhteutettuna E/P% = 1.5% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 64.6).

Alkuun


Valmet

(31, VALMT, FI4000074984, Industrials, Large cap)

Valmet: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Valmet: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Valmet: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 20.61€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.104€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Valmet: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.294€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.174€, joka kurssiin 20.61€ suhteutettuna E/P% = 5.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 17.6).

Alkuun


Verkkokauppa.com

(74, VERK, FI4000049812, Consumer Services, Mid cap)

Verkkokauppa.com: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Verkkokauppa.com: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Verkkokauppa.com: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 5.37€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.290€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Verkkokauppa.com: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.071€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.284€, joka kurssiin 5.37€ suhteutettuna E/P% = 5.3% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 18.9).

Alkuun


Viafin Service

(3424, VIAFIN, FI4000349212, -, First North)

Viafin Service: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Viafin Service: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 14.36€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.825€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Viafin Service: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.076€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.305€, joka kurssiin 14.36€ suhteutettuna E/P% = 2.1% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 47.1).

Alkuun


Vincit

(250, VINCIT, FI4000185533, Technology, First North)

Vincit: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Vincit: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Vincit: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 6.42€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.375€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Vincit: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.021€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.086€, joka kurssiin 6.42€ suhteutettuna E/P% = 1.3% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 74.8).

Alkuun


Wartsila

(135, WRT1V, FI0009003727, Industrials, Large cap)

Wartsila: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

Wartsila: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Wartsila: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 7.20€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.408€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Wartsila: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.100€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.399€, joka kurssiin 7.20€ suhteutettuna E/P% = 5.5% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 18.1).

Alkuun


YIT

(21, YIT, FI0009800643, Industrials, Large cap)

YIT: Kurssi

Trendin arvo vastaten kutakin talletettua (=ei kaikkia päiviä) päätöskurssia: trendi(tämä)=0.97 x trendi(edellinen) + 0.03 x kurssi(tämä)

YIT: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
YIT: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 5.07€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.281€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

YIT: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.043€.
Tämä vastaa vuositasolla -0.171€, joka kurssiin 5.07€ suhteutettuna E/P% = -3.4%.

Alkuun

Laskenta pohjautuu osavuosikatsausarkistosta luettuihin toteutuneiden EPSien arvoihin. Lukuja ei pidä tulkita sijoitussuosituksiksi.
All this is provided for informational purposes only. This does not constitute or form part of, and shall under no circumstances be considered as, an offer to buy or sell or a solicitation of an offer to purchase or sell any relevant financial instruments. This calculation has been prepared based on publicly available information. Reasonable care will be taken to ensure that this content is not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy.

Piksu Oy