Tunnuslukuja

Allaolevassa taulukossa on valittujen yritysten tunnuslukuja. Voit järjestää taulukon klikkaamalla sarakkeen otsikkoa. Yrityksen lisätieto-osa (liikevaihto-oletus, käänteinen arvonmääritys ja tulostuottolaskelma) aukeaa uuteen välilehteen, kun klikkaat yrityksen nimeä vasemmanpuoleisimmassa sarakkeessa

Taulukon sarakkeita: Yritys ~linkki tulostuottolaskelmaan, Kurssi ~laskelmissa käytetty pörssikurssi, m-arvo ~markkina-arvo, Tavoite ~erillisestä kassavirtapohjaisesta arvonmäärityksestä laskettu tavoitekurssi, Nousuvara (%), EPS ~osakekohtainen tulos (2020 ennuste/toteuma. Huom. tämä on eri arvo kuin allaolevassa käänteisessä arvonmäärityksessä tuotettu arvo), E/P ~tuotto% (2020 ennuste/toteuma), PE ~P/E tuoton käänteisluku (2020 ennuste/toteuma), Osinko ~vuonna 2020 maksettava/maksettu osinko, Osinko21 ~vuonna 2021 maksettava osinko, Osingot saattavat olla ennusteita, ehdotuksia tai toteutuneita. Osinko% ~vuonna 2020 maksettava osinko suhteessa kurssiin, Gearing% ~nettovelkaisuusaste, Nyman%: korolliset nettovelat suhteessa markkina-arvoon (2 edellistä ei lasketa Financials sektorin yrityksille), Myynti(€)/EBITDA(%)/EBIT(%)/Netto(%)/CAPEX (%) ~ennuste/toteuma 2020, %-prosenttia liikevaihdosta,Capex ~kassavirtalaskelmassa vähennettävien investointien määrä (2020 ennuste), OPO ~oma pääoma (m€). Taulukko on luotu 2020-07-14T04:18:01+03:00. Käyttöehdot

Osakkeiden lisätietoja

Admicom Oyj

(286, ADMCM, FI4000251830, Technology, First North)


Admicom Oyj: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Admicom Oyj: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 80.81€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=4.694€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q2. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q3.

Admicom Oyj: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.275€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.100€, joka kurssiin 80.81€ suhteutettuna E/P% = 1.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 73.5).

Alkuun


Ahlstrom-Munksjo

(77, AM1, FI4000048418, Basic Materials, Large cap)


Ahlstrom-Munksjo: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Ahlstrom-Munksjo: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 12.90€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.725€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Ahlstrom-Munksjo: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.104€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.415€, joka kurssiin 12.90€ suhteutettuna E/P% = 3.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 31.1).

Alkuun


Aktia Pankki

(117, AKTIA, FI4000058870, Financials, Mid cap)


Aktia Pankki: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Aktia Pankki: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 8.76€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.429€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Aktia Pankki: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.201€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.803€, joka kurssiin 8.76€ suhteutettuna E/P% = 9.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 10.9).

Alkuun


Alandsbanken

(336, ALBAV, FI0009000103, Financials, Mid cap)


Alandsbanken: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Alandsbanken: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 17.08€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.815€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Alandsbanken: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.398€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.591€, joka kurssiin 17.08€ suhteutettuna E/P% = 9.3% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 10.7).

Alkuun


Alma Media

(30, ALMA, FI0009013114, Consumer Services, Mid cap)


Alma Media: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Alma Media: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 6.87€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.348€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Alma Media: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.137€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.549€, joka kurssiin 6.87€ suhteutettuna E/P% = 8.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 12.5).

Alkuun


Altia

(2522, ALTIA, FI4000292438, Food and Beverage, Mid cap)


Altia: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Altia: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 7.83€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.422€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Altia: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.111€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.443€, joka kurssiin 7.83€ suhteutettuna E/P% = 5.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 17.7).

Alkuun


Aspo

(2, ASPO, FI0009008072, Industrials, Mid cap)


Aspo: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Aspo: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 5.84€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.304€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Aspo: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.118€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.471€, joka kurssiin 5.84€ suhteutettuna E/P% = 8.1% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 12.4).

Alkuun


Basware

(87, BAS1V, FI0009008403, Technology, Mid cap)


Basware: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Basware: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 30.80€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.961€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Basware: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.279€.
Tämä vastaa vuositasolla -1.116€, joka kurssiin 30.80€ suhteutettuna E/P% = -3.6%.

Alkuun


Bittium

(130, BITTI, FI0009007264, Technology, Mid cap)


Bittium: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Bittium: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 6.12€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.355€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Bittium: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.067€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.269€, joka kurssiin 6.12€ suhteutettuna E/P% = 4.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 22.7).

Alkuun


CapMan

(62, CAPMAN, FI0009009377, Financials, Mid cap)


CapMan: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
CapMan: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 1.92€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.105€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

CapMan: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.026€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.102€, joka kurssiin 1.92€ suhteutettuna E/P% = 5.3% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 18.8).

Alkuun


Cargotec

(17, CGCBV, FI0009013429, Industrials, Large cap)


Cargotec: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Cargotec: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 20.35€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.015€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Cargotec: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.459€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.836€, joka kurssiin 20.35€ suhteutettuna E/P% = 9.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 11.1).

Alkuun


Caverion

(28, CAV1V, FI4000062781, Industrials, Mid cap)


Caverion: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Caverion: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 5.92€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.349€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Caverion: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.022€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.086€, joka kurssiin 5.92€ suhteutettuna E/P% = 1.5% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 68.5).

Alkuun


Citycon

(42, CTY1S, FI4000369947, Financials, Large cap)


Citycon: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Citycon: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 6.30€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.349€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Citycon: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.072€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.290€, joka kurssiin 6.30€ suhteutettuna E/P% = 4.6% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 21.7).

Alkuun


Detection Technology

(127, DETEC, FI4000115464, Industrials, First North)


Detection Technology: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Detection Technology: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 20.52€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.126€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Detection Technology: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.248€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.993€, joka kurssiin 20.52€ suhteutettuna E/P% = 4.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 20.7).

Alkuun


Digia

(115, DIGIA, FI0009007983, Technology, Small cap)


Digia: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Digia: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 5.16€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.272€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Digia: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.056€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.222€, joka kurssiin 5.16€ suhteutettuna E/P% = 4.3% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 23.2).

Alkuun


Eezy

(3038, EEZY, FI4000322326, -, First North)


Eezy: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 3.77€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.195€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Eezy: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.044€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.175€, joka kurssiin 3.77€ suhteutettuna E/P% = 4.6% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 21.6).

Alkuun


Elisa

(22, ELISA, FI0009007884, Telecommunications, Large cap)


Elisa: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Elisa: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 55.52€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=3.094€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Elisa: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.472€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.888€, joka kurssiin 55.52€ suhteutettuna E/P% = 3.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 29.4).

Alkuun


Asiakastieto group

(161, ENENTO, FI4000123195, Financials, Mid cap)


Asiakastieto group: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Asiakastieto group: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 36.77€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=2.095€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Asiakastieto group: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.205€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.821€, joka kurssiin 36.77€ suhteutettuna E/P% = 2.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 44.8).

Alkuun


eQ

(68, EQV1V, FI0009009617, Financials, Mid cap)


eQ: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
eQ: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 13.12€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.729€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

eQ: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.125€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.500€, joka kurssiin 13.12€ suhteutettuna E/P% = 3.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 26.2).

Alkuun


Etteplan

(23, ETTE, FI0009008650, Industrials, Mid cap)


Etteplan: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Etteplan: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 8.80€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.450€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Etteplan: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.172€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.689€, joka kurssiin 8.80€ suhteutettuna E/P% = 7.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 12.8).

Alkuun


Exel Composites

(37, EXL1V, FI0009007306, Industrials, Small cap)


Exel Composites: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Exel Composites: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 4.92€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.267€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Exel Composites: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.031€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.122€, joka kurssiin 4.92€ suhteutettuna E/P% = 2.5% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 40.2).

Alkuun


F-Secure

(56, FSC1V, FI0009801310, Technology, Mid cap)


F-Secure: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
F-Secure: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 2.85€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.165€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

F-Secure: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.005€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.020€, joka kurssiin 2.85€ suhteutettuna E/P% = 0.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 141.4).

Alkuun


Finnair

(92, FIA1S, FI0009003230, Consumer Services, Mid cap)


Finnair: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Finnair: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 0.57€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=-0.041€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Finnair: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.022€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.089€, joka kurssiin 0.57€ suhteutettuna E/P% = 15.5% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 6.5).

Alkuun


Fiskars

(64, FSKRS, FI0009000400, Consumer Goods, Large cap)


Fiskars: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Fiskars: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 10.48€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.572€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Fiskars: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.215€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.860€, joka kurssiin 10.48€ suhteutettuna E/P% = 8.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 12.2).

Alkuun


Fondia

(178, FONDIA, FI4000232913, Industrials, First North)


Fondia: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Fondia: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 7.31€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.415€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 19q4. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q1.

Fondia: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.051€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.203€, joka kurssiin 7.31€ suhteutettuna E/P% = 2.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 36.0).

Alkuun


Fortum

(7, FORTUM, FI0009007132, Utilities, Large cap)


Fortum: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Fortum: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 17.40€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.861€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Fortum: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.404€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.617€, joka kurssiin 17.40€ suhteutettuna E/P% = 9.3% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 10.8).

Alkuun


Gofore

(1312, GOFORE, FI4000283130, -, First North)


Gofore: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 8.08€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.447€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 19q4. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q1.

Gofore: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.059€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.238€, joka kurssiin 8.08€ suhteutettuna E/P% = 2.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 34.0).

Alkuun


Heeros

(248, HEEROS, FI4000127527, Technology, First North)


Heeros: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 2.68€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.170€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 19q4. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q1.

Heeros: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.023€.
Tämä vastaa vuositasolla -0.093€, joka kurssiin 2.68€ suhteutettuna E/P% = -3.5%.

Alkuun


Huhtamäki

(137, HUH1V, FI0009000459, Industrials, Large cap)


Huhtamäki: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Huhtamäki: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 34.20€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.836€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Huhtamäki: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.439€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.756€, joka kurssiin 34.20€ suhteutettuna E/P% = 5.1% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 19.5).

Alkuun


Incap

(210, ICP1V, FI0009006407, Industrials, Small cap)


Incap: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Incap: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 15.40€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.756€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Incap: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.430€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.721€, joka kurssiin 15.40€ suhteutettuna E/P% = 11.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 8.9).

Alkuun


Innofactor

(48, IFA1V, FI0009007637, Technology, Small cap)


Innofactor: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Innofactor: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 0.95€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.055€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Innofactor: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.000€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.000€, joka kurssiin 0.95€ suhteutettuna E/P% = 0.0%.

Alkuun


Investors House

(152, INVEST, FI0009900559, Financials, Small cap)


Investors House: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Investors House: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 5.66€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.324€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Investors House: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.035€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.140€, joka kurssiin 5.66€ suhteutettuna E/P% = 2.5% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 40.3).

Alkuun


Kamux

(293, KAMUX, FI4000206750, Consumer Services, Mid cap)


Kamux: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Kamux: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 7.73€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.408€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Kamux: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.115€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.460€, joka kurssiin 7.73€ suhteutettuna E/P% = 5.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 16.8).

Alkuun


Kemira

(12, KEMIRA, FI0009004824, Basic Materials, Large cap)


Kemira: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Kemira: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 11.76€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.604€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Kemira: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.189€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.754€, joka kurssiin 11.76€ suhteutettuna E/P% = 6.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 15.6).

Alkuun


Keskisuomalainen

(15, KSLAV, FI0009007546, Consumer Services, Small cap)


Keskisuomalainen: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Keskisuomalainen: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 10.36€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.495€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 19q4. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q1.

Keskisuomalainen: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.304€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.215€, joka kurssiin 10.36€ suhteutettuna E/P% = 11.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 8.5).

Alkuun


Kesko

(47, KESKOB, FI0009000202, Consumer Services, Large cap)


Kesko: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Kesko: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 16.39€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.597€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Kesko: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.213€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.851€, joka kurssiin 16.39€ suhteutettuna E/P% = 5.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 19.3).

Alkuun


Kesla

(91, KELAS, FI0009900237, Industrials, Small cap)


Kesla: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Kesla: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 3.92€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.163€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Kesla: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.119€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.475€, joka kurssiin 3.92€ suhteutettuna E/P% = 12.1% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 8.2).

Alkuun


Kojamo

(2523, KOJAMO, FI4000312251, Real Estate, Large cap)


Kojamo: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Kojamo: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 19.55€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.068€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Kojamo: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.215€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.861€, joka kurssiin 19.55€ suhteutettuna E/P% = 4.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 22.7).

Alkuun


Kone

(61, KNEBV, FI0009013403, Industrials, Large cap)


Kone: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Kone: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 62.83€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=3.543€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Kone: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.439€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.755€, joka kurssiin 62.83€ suhteutettuna E/P% = 2.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 35.8).

Alkuun


Konecranes

(18, KCR, FI0009005870, Industrials, Large cap)


Konecranes: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Konecranes: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 19.58€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.093€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Konecranes: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.210€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.841€, joka kurssiin 19.58€ suhteutettuna E/P% = 4.3% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 23.3).

Alkuun


LassilaTikanoja

(136, LAT1V, FI0009010854, Industrials, Mid cap)


LassilaTikanoja: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
LassilaTikanoja: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 12.53€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.676€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

LassilaTikanoja: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.224€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.897€, joka kurssiin 12.53€ suhteutettuna E/P% = 7.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 14.0).

Alkuun


Marimekko

(63, MMO1V, FI0009007660, Consumer Goods, Mid cap)


Marimekko: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Marimekko: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 25.46€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.403€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Marimekko: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.262€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.048€, joka kurssiin 25.46€ suhteutettuna E/P% = 4.1% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 24.3).

Alkuun


Metsä Board

(134, METSB, FI0009000665, Basic Materials, Large cap)


Metsä Board: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Metsä Board: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 5.85€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.309€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Metsä Board: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.102€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.408€, joka kurssiin 5.85€ suhteutettuna E/P% = 7.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 14.3).

Alkuun


MetsoOutotec

(76, MOCORP, FI0009014575, Industrials, Large cap)


MetsoOutotec: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
MetsoOutotec: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 4.49€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.258€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 19q4. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q1.

MetsoOutotec: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.008€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.034€, joka kurssiin 4.49€ suhteutettuna E/P% = 0.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 134.0).

Alkuun


Neles

(6, NELES, FI4000440664, Industrials, Large cap)


Neles: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Neles: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 8.67€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.336€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Neles: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.399€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.596€, joka kurssiin 8.67€ suhteutettuna E/P% = 18.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 5.4).

Alkuun


Neste

(128, NESTE, FI0009013296, Oil & Gas, Large cap)


Neste: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Neste: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 35.38€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.942€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Neste: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.350€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.399€, joka kurssiin 35.38€ suhteutettuna E/P% = 4.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 25.3).

Alkuun


Nixu

(58, NIXU, FI0009008387, Technology, Small cap)


Nixu: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Nixu: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 7.77€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.487€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 19q4. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q1.

Nixu: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.054€.
Tämä vastaa vuositasolla -0.218€, joka kurssiin 7.77€ suhteutettuna E/P% = -2.8%.

Alkuun


Nokia

(55, NOKIA, FI0009000681, Technology, Large cap)


Nokia: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Nokia: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 3.64€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.226€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Nokia: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.018€.
Tämä vastaa vuositasolla -0.071€, joka kurssiin 3.64€ suhteutettuna E/P% = -1.9%.

Alkuun


Nokian Renkaat

(8, TYRES, FI0009005318, Consumer Goods, Large cap)


Nokian Renkaat: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Nokian Renkaat: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 19.36€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.920€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Nokian Renkaat: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.525€.
Tämä vastaa vuositasolla 2.102€, joka kurssiin 19.36€ suhteutettuna E/P% = 10.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 9.2).

Alkuun


Nordea

(111, NDA, FI4000297767, Financials, Large cap)


Nordea: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Nordea: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 6.28€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.317€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Nordea: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.125€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.499€, joka kurssiin 6.28€ suhteutettuna E/P% = 7.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 12.6).

Alkuun


Olvi

(16, OLVAS, FI0009900401, Consumer Goods, Mid cap)


Olvi: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Olvi: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 41.36€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=2.320€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Olvi: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.332€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.328€, joka kurssiin 41.36€ suhteutettuna E/P% = 3.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 31.1).

Alkuun


Oriola

(9, OKDBV, FI0009014351, Health Care, Mid cap)


Oriola: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Oriola: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 1.99€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.114€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Oriola: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.014€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.057€, joka kurssiin 1.99€ suhteutettuna E/P% = 2.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 34.8).

Alkuun


Orion

(35, ORNBV, FI0009014377, Health Care, Large cap)


Orion: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Orion: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 44.37€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=2.505€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Orion: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.320€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.281€, joka kurssiin 44.37€ suhteutettuna E/P% = 2.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 34.6).

Alkuun


Outokumpu

(79, OUT1V, FI0009002422, Basic Materials, Large cap)


Outokumpu: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Outokumpu: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 2.38€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.159€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Outokumpu: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.014€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.058€, joka kurssiin 2.38€ suhteutettuna E/P% = 2.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 41.2).

Alkuun


Panostaja

(26, PNA1V, FI0009800379, Financials, Small cap)


Panostaja: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Panostaja: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 0.73€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.043€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Panostaja: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.009€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.035€, joka kurssiin 0.73€ suhteutettuna E/P% = 4.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 21.2).

Alkuun


Ponsse

(5, PON1V, FI0009005078, Industrials, Mid cap)


Ponsse: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Ponsse: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 25.13€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.322€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Ponsse: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.404€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.617€, joka kurssiin 25.13€ suhteutettuna E/P% = 6.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 15.5).

Alkuun


PunaMusta Media

(159, PUMU, FI0009900468, Consumer Services, Small cap)


PunaMusta Media: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
PunaMusta Media: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 6.03€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.355€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

PunaMusta Media: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.036€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.144€, joka kurssiin 6.03€ suhteutettuna E/P% = 2.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 41.9).

Alkuun


QPR Software

(67, QPR1V, FI0009008668, Technology, Small cap)


QPR Software: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
QPR Software: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 2.04€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.125€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

QPR Software: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.001€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.004€, joka kurssiin 2.04€ suhteutettuna E/P% = 0.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 578.0).

Alkuun


Qt

(226, QTCOM, FI4000198031, Technology, Mid cap)


Qt: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Qt: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 28.74€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.718€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Qt: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.008€.
Tämä vastaa vuositasolla -0.034€, joka kurssiin 28.74€ suhteutettuna E/P% = -0.1%.

Alkuun


Raisio

(59, RAIVV, FI0009002943, Consumer Goods, Mid cap)


Raisio: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Raisio: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 3.08€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.171€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Raisio: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.024€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.097€, joka kurssiin 3.08€ suhteutettuna E/P% = 3.1% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 31.8).

Alkuun


Rapala VMC

(25, RAP1V, FI0009007355, Consumer Goods, Small cap)


Rapala VMC: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Rapala VMC: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 3.06€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.195€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 19q4. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q1.

Rapala VMC: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.041€.
Tämä vastaa vuositasolla -0.164€, joka kurssiin 3.06€ suhteutettuna E/P% = -5.4%.

Alkuun


Raute

(32, RAUTE, FI0009004741, Industrials, Small cap)


Raute: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Raute: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 19.08€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.943€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Raute: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.501€.
Tämä vastaa vuositasolla 2.003€, joka kurssiin 19.08€ suhteutettuna E/P% = 10.5% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 9.5).

Alkuun


Remedy

(1031, REMEDY, FI4000251897, Consumer Goods, First North)


Remedy: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 21.92€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.282€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 19q4. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q1.

Remedy: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.050€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.199€, joka kurssiin 21.92€ suhteutettuna E/P% = 0.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 110.3).

Alkuun


Revenio Group

(72, REG1V, FI0009010912, Health Care, Mid cap)


Revenio Group: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 27.80€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.619€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Revenio Group: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.079€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.315€, joka kurssiin 27.80€ suhteutettuna E/P% = 1.1% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 88.1).

Alkuun


Sampo

(10, SAMPO, FI0009003305, Financials, Large cap)


Sampo: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Sampo: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 32.02€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.626€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Sampo: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.700€.
Tämä vastaa vuositasolla 2.802€, joka kurssiin 32.02€ suhteutettuna E/P% = 8.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 11.4).

Alkuun


Sanoma

(41, SAA1V, FI0009007694, Consumer Services, Large cap)


Sanoma: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Sanoma: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 8.92€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.563€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Sanoma: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.045€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.179€, joka kurssiin 8.92€ suhteutettuna E/P% = 2.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 50.0).

Alkuun


Scanfil

(3, SCANFL, FI4000029905, Industrials, Mid cap)


Scanfil: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Scanfil: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 5.05€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.248€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Scanfil: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.107€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.427€, joka kurssiin 5.05€ suhteutettuna E/P% = 8.5% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 11.8).

Alkuun


Siili Solutions

(39, SIILI, FI4000043435, Technology, Small cap)


Siili Solutions: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Siili Solutions: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 8.71€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.480€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 19q4. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q1.

Siili Solutions: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.087€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.349€, joka kurssiin 8.71€ suhteutettuna E/P% = 4.0% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 25.0).

Alkuun


SSAB

(103, SSABBH, SE0000120669, Basic Materials, Large cap)


SSAB: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
SSAB: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 2.33€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.132€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

SSAB: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.064€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.255€, joka kurssiin 2.33€ suhteutettuna E/P% = 10.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 9.2).

Alkuun


SSH

(162, SSH1V, FI0009008270, Technology, Small cap)


SSH: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
SSH: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 1.51€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.099€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

SSH: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = -0.010€.
Tämä vastaa vuositasolla -0.041€, joka kurssiin 1.51€ suhteutettuna E/P% = -2.7%.

Alkuun


Stora Enso

(43, STERV, FI0009005961, Basic Materials, Large cap)


Stora Enso: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Stora Enso: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 10.61€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.579€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Stora Enso: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.259€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.035€, joka kurssiin 10.61€ suhteutettuna E/P% = 9.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 10.3).

Alkuun


Talenom

(129, TNOM, FI4000153580, Industrials, Mid cap)


Talenom: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Talenom: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 8.68€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.451€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Talenom: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.039€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.158€, joka kurssiin 8.68€ suhteutettuna E/P% = 1.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 55.0).

Alkuun


Teleste

(53, TLT1V, FI0009007728, Technology, Small cap)


Teleste: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Teleste: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 4.33€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.236€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Teleste: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.075€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.300€, joka kurssiin 4.33€ suhteutettuna E/P% = 6.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 14.5).

Alkuun


Telia Company

(1, TELIA1, SE0000667925, Telecommunications, Large cap)


Telia Company: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Telia Company: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 3.32€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.182€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Telia Company: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.039€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.156€, joka kurssiin 3.32€ suhteutettuna E/P% = 4.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 21.3).

Alkuun


Terveystalo Oyj

(467, TTALO, FI4000252127, Health Care, Large cap)


Terveystalo Oyj: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Terveystalo Oyj: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 8.34€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.462€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Terveystalo Oyj: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.081€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.325€, joka kurssiin 8.34€ suhteutettuna E/P% = 3.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 25.7).

Alkuun


TietoEVRY

(4, TIETO, FI0009000277, Technology, Large cap)


TietoEVRY: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
TietoEVRY: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 24.24€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.313€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

TietoEVRY: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.229€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.915€, joka kurssiin 24.24€ suhteutettuna E/P% = 3.8% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 26.5).

Alkuun


Tikkurila

(27, TIK1V, FI4000008719, Industrials, Mid cap)


Tikkurila: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Tikkurila: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 13.75€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.749€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Tikkurila: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.220€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.880€, joka kurssiin 13.75€ suhteutettuna E/P% = 6.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 15.6).

Alkuun


Titanium

(1110, TITAN, FI4000270350, Financials, First North)


Titanium: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 8.90€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.468€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 19q4. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q1.

Titanium: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.138€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.552€, joka kurssiin 8.90€ suhteutettuna E/P% = 6.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 16.1).

Alkuun


Tokmanni

(170, TOKMAN, FI4000197934, Consumer Services, Mid cap)


Tokmanni: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 13.82€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.731€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Tokmanni: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.211€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.843€, joka kurssiin 13.82€ suhteutettuna E/P% = 6.1% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 16.4).

Alkuun


United Bankers

(69, UNIAV, FI4000081427, Financials, Small cap)


United Bankers: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 8.59€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.473€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 19q4. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q1.

United Bankers: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.080€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.319€, joka kurssiin 8.59€ suhteutettuna E/P% = 3.7% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 26.9).

Alkuun


UPM

(11, UPM, FI0009005987, Basic Materials, Large cap)


UPM: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
UPM: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 24.14€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.236€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

UPM: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.493€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.971€, joka kurssiin 24.14€ suhteutettuna E/P% = 8.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 12.2).

Alkuun


Uponor

(66, UPONOR, FI0009002158, Industrials, Mid cap)


Uponor: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Uponor: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 11.33€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.592€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Uponor: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.210€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.841€, joka kurssiin 11.33€ suhteutettuna E/P% = 7.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 13.5).

Alkuun


Vaisala

(108, VAIAS, FI0009900682, Industrials, Mid cap)


Vaisala: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Vaisala: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 32.82€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.895€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Vaisala: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.297€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.189€, joka kurssiin 32.82€ suhteutettuna E/P% = 3.6% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 27.6).

Alkuun


Valmet

(31, VALMT, FI4000074984, Industrials, Large cap)


Valmet: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Valmet: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 23.19€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=1.268€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Valmet: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.260€.
Tämä vastaa vuositasolla 1.041€, joka kurssiin 23.19€ suhteutettuna E/P% = 4.5% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 22.3).

Alkuun


Verkkokauppa.com

(74, VERK, FI4000049812, Consumer Services, Mid cap)


Verkkokauppa.com: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Verkkokauppa.com: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 5.23€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.290€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Verkkokauppa.com: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.058€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.231€, joka kurssiin 5.23€ suhteutettuna E/P% = 4.4% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 22.6).

Alkuun


Viafin Service Oyj

(3424, VIAFIN, FI4000349212, -, First North)


Viafin Service Oyj: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 9.56€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.536€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 19q4. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q1.

Viafin Service Oyj: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.076€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.305€, joka kurssiin 9.56€ suhteutettuna E/P% = 3.2% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 31.4).

Alkuun


Vincit

(250, VINCIT, FI4000185533, Technology, First North)


Vincit: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Vincit: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 4.48€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.258€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Vincit: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.021€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.086€, joka kurssiin 4.48€ suhteutettuna E/P% = 1.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 52.1).

Alkuun


Wärtsilä

(135, WRT1V, FI0009003727, Industrials, Large cap)


Wärtsilä: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
Wärtsilä: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 7.08€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.378€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

Wärtsilä: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.105€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.419€, joka kurssiin 7.08€ suhteutettuna E/P% = 5.9% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 16.9).

Alkuun


YIT

(21, YIT, FI0009800643, Industrials, Large cap)


YIT: Liikevaihto-oletus

Sivun yläosan taulukossa olevassa arvonmäärityksessä käytetty liikevaihto-oletus.
YIT: Käänteinen arvonmääritys

Osakkeen käypää hintaa on tapana määrittää diskonttaamalla arvioituja tulevaisuuden tuottoja nykyhetkeen. Allaolevassa "käänteisessä arvonmäärityksessä" toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä: osakkeen kurssi otetaan "annettuna" ja siitä lasketaan sellaiset tulevaisuuden vuosineljännesten EPSit (Earnings per share eli osakekohtainen tulos), joilla osakkeen nykyinen arvo on perusteltavissa.

Tulevaisuuden EPSit nykyhetkeen diskontattuna yhteensä: 4.79€ (=laskennassa käytetty pörssikurssi). Kaukaisemman tulevaisuuden "asymptoottiset" EPS arvot (=0.352€/vuosi) on diskontattu vaikka niitä ei esitetä yllä. Diskonttokorko: 4.5%. Viimeisin manuaalisesti syötetty (=toteutunut tai arvioitu) vuosineljännes: 20q1. Ensimmäinen laskettu vuosineljännes: 20q2.

YIT: Tulostuottolaskelma

Edustava vuosineljänneksen EPS = 0.030€.
Tämä vastaa vuositasolla 0.121€, joka kurssiin 4.79€ suhteutettuna E/P% = 2.5% (sama ilmaistuna P/E-lukuna ~ 39.5).

Alkuun

Laskenta pohjautuu osavuosikatsausarkistosta luettuihin toteutuneiden EPSien arvoihin. Lukuja ei pidä tulkita sijoitussuosituksiksi.
All this is provided for informational purposes only. This does not constitute or form part of, and shall under no circumstances be considered as, an offer to buy or sell or a solicitation of an offer to purchase or sell any relevant financial instruments. This calculation has been prepared based on publicly available information. Reasonable care will be taken to ensure that this content is not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy.

Piksu Oy