Eurostat (Euroopan tilastot): Industrial producer prices down by 0.6% in both euro area and EU

Eurostat (Euroopan tilastot): Euro area unemployment at 7.3%

Findikaattori: Eläkkeellesiirtymisiän odote

Tilastokeskus: Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 717 euroa vuonna 2019

Euroopan keskuspankki: Euro area bank interest rate statistics: February 2020

Eurostat (Euroopan tilastot): Euro area annual inflation down to 0.7%

Eurostat (Euroopan tilastot): Hourly labour costs ranged from €6.0 to €44.7 across the EU Member States in 2019

Tilastokeskus: Suurten yritysten liikevaihto laski helmikuussa